O projekcie

Od czerwca br. do 400 uniwersytetów trzeciego wieku w całej Polsce trafiają bezpłatne egzemplarze wydawnictwa  „UTW BEZ GRANIC: Akademia Pogodnej Starości”. Projekt Instytutu Łukasiewicza został doceniony przez  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu do końca roku dostarczymy czytelnikom sześć wydań gazety skoncentrowanej wokół zdrowego starzenia się, inicjatyw podejmowanych na polskich UTW oraz szeroko rozumianej aktywności seniorów.

W gazetach zawarte są przydatne informacje dotyczące schorzeń i dolegliwości pojawiających się wraz z wiekiem. Lekarze i eksperci zajmujący się zdrowym starzeniem się przybliżą najważniejsze zagadnienia dotyczące profilaktyki, diagnozowania i leczenia powszechnych chorób dotykających seniorów. W ciekawych formach dziennikarskich relacjonujemy interesujące wydarzenia odbywające się w polskich UTW, opisujemy także sylwetki seniorów, którzy pomysłowo i aktywnie spędzają czas na emeryturze.

Celem projektu jest dostarczenie słuchaczom UTW wiedzy w dziedzinie zachowań prozdrowotnych oraz profilaktycznych. Dzięki gazecie chcemy podnieść świadomość na temat korzyści wynikających ze zdrowego trybu życia. Działania pomogą także promować dobre praktyki na polskich UTW, a gazeta i portal internetowy posłużą za platformę wymiany wiedzy i doświadczeń między uniwersytetami.

Zobacz pierwszy numer “UTW BEZ GRANIC: Akademia Pogodnej Starości”

Zobacz drugi numer – wydanie specjalne „UTW BEZ GRANIC: Akademia Pogodnej Starości”

Zobacz trzeci numer „UTW BEZ GRANIC: Akademia Pogodnej Starości”

Zobacz czwarty numer „UTW BEZ GRANIC: Akademia Pogodnej Starości”

Zobacz piąty numer „UTW BEZ GRANIC: Akademia Pogodnej Starości”

Zobacz szósty numer „UTW BEZ GRANIC: Akademia Pogodnej Starości”

Przeczytaj archiwalne wydania “UTW BEZ GRANIC”:

Zobacz pierwszy numer “UTW BEZ GRANIC. Akademia Zdrowego Seniora” UTW BEZ GRANIC_nr_1

Zobacz drugi numer “UTW BEZ GRANIC. Akademia Zdrowego Seniora” UTW BEZ GRANIC_nr_2

Zobacz trzeci numer “UTW BEZ GRANIC. Akademia Zdrowego Seniora” UTW BEZ GRANIC_nr_3